15 czerwca, 2013

Wsparcie

Liceum LifeSkills

Liceum LifeSkills

Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1 to pierwsze rodzinne liceum tematyczne wchodzące w skład tzw. Centrów LifeSkills, założone przez Fundację LifeSkills.

Centrum LifeSkills jest kontynuacją pracy Fundacji z ambitną młodzieżą w zakresie użyteczności życiowej. Program jest realizowany w trzech warstwach:

  1. definiującej indywidualną strategię edukacyjną każdego Ucznia, w tym kompetencje użyteczne w życiu – indeks kompetencji LifeSkills;
  2. medycznej;
  3. uważności na aparat matematyczno-logiczny, nawiązującej do tradycji polskiej szkoły logiki (przedsionek R&D) – oraz „theory of knowledge”.

Dodatkowym wyróżnikiem naszej placówki jest otwartość na uważność (z ang. mindfulness), rozumiana jako zatrzymanie i obecność: we właściwych decyzjach, dylematach oraz wyborach życiowych; w pracy z głosem, ciałem i ruchem scenicznym.

Nasza placówka jest aktywnym centrum wzmacniania kapitału rodzinnego, stwarzając przestrzeń nie tylko dla młodzieży, ale i dla rodziców. Tym samym jest to pierwsza placówka wychowawczo – oświatowa w Polsce z aktywnym ośrodkiem mentoratu działającym na rzecz właściwej sukcesji oraz indywidualnego toku nauczania.

W Liceum Ogólnokształcącym LIFESKILLS Nr 1 stworzyliśmy Centrum Edukacji Medycyny Ratunkowej – część twórców projektu jest czynnymi lekarzami.

Fundacja LifeSkills

Fundacja LifeSkills

Jej celem jest zapewnienie środowiska dla użytecznych systemów programowania zmiany i powodzenia dla decydentów, ich zespołów, a także dla rodziców oraz młodzieży w duchu użytecznych życiowo kompetencji XXI wieku.

Kluczowe projekty

  1. Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1 w Warszawie z dwoma autorskimi ścieżkami – medyczną i uważności na życiową użyteczność. Obydwie ścieżki przygotowują do powodzenia w życiu w oparciu o naukę kompetencji XXI wieku, wartości rodzinne oraz gospodarczy patriotyzm. Placówka posiada uprawnienia szkoły publicznej, działa w ścisłej współpracy z Kursem Sikory – Maturą Wysokich Lotów oraz pod patronatem Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Liceum zapewnia serwis mentoringu zawodowego swoim absolwentom i ich rodzinom.
  2. Ośrodek Mentoratu dla właściwych barier i decyzji LifeSkills – Centrum Kompetencji XXI wieku z unikatowym programem uważnego mentoratu oraz diagnostyki rozwojowej dla decydentów i ich rodzin. Osią naszych wartości od wielu lat są troska o właściwe decyzje, marże, kryteria oraz czysty umysł. To tu tworzymy raporty na zamówienie, specjalistyczne badania, wdrażamy Indywidualne Programy Rozwojowe dla obecnych i przyszłych decydentów, piszemy sztuki teatralne z kategorii Mentoring Theater, tworzymy mowy, książki oraz liczny materiał autorski. Nasz mentorat służy pokonaniu: ukrytych barier jak lęki; deficytów w kompetencjach emocjonalnych; oraz zachwianego instynktu w trudnych decyzjach/sytuacjach.
  3. Centrum Bezpieczeństwa dla Interesów Rodzinnych i Sukcesji – LifeSkills Family Office. To tu zapewniamy międzynarodowe doradztwo strategiczne, edukacyjne, inwestycyjne, prawne oraz zdrowotne dla decydentów, sukcesorów i ich rodzin. Posiadamy ponad 25 lat doświadczeń w projektach na rynkach UE, i z tego powodu promujemy wyłącznie polskie rozwiązania oraz inwestycje oparte o wyłącznie polskie prawo – jednocześnie będące wyłącznie na polskim gruncie. Wspieramy długofalowe strategie rodzinne, przygotowujemy sukcesorów do trudnych decyzji, właściwej argumentacji publicznej w tym pomagamy opracować i prowadzić strategie dla długofalowych, istotnych sporów sądowych.
  4. Rodzinny Fundusz Nowych Marż LifeSkills – to zamknięte Projekty Rodzinne, w tym startupy i poligony dla wejścia w role właścicielskie, tzw. business link dla przyszłych sukcesorów ; współtworzymy i reżyserujemy strategie właściwych innowacji w biznesie rodzinnym; skupiamy zarządzanie kapitałem interesów rodzinnych i właściwych marż. Ekspertami są wyłącznie Członkowie Rady Programowo Naukowej Fundacji LifeSkills.
Kurs Sikory

Kurs Sikory

Opis
Kurs Sikory Matura Wysokich Lotów – zajmuje się rozwijaniem kompetencji najwyżej punktowanych na egzaminie maturalnym. Głównym celem Kursu Sikory jest budowa solidnych fundamentów dla rozwoju intelektualnego kursantów.

Kurs Sikory przygotowuje do egzaminów maturalnych, łącząc tradycyjne nauczanie oraz innowacyjny e-learning. Już od 2004 roku wykorzystuje autorskie materiały dydaktyczne zawierające liczne zadania, które pozwalają na efektywne ćwiczenie umiejętności maturalnych.

Kurs Sikory pierwotnie przygotowywał do egzaminów na Akademię Medyczną. Przez kolejne lata poszerzał ofertę o kursy przygotowujące do egzaminów wstępnych na Akademię Wychowania Fizycznego, Politechnikę Warszawską, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Szkołę Główną Handlową, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wojskową Akademię Techniczną. Po reformie edukacji znoszącej egzaminy wstępne na studia, Kurs Sikory jako pierwszy wyspecjalizował się w przygotowaniach do egzaminu maturalnego na najwyższym poziomie.

Kurs został założony w 1993 roku przez Jarosława Sikorę, a ukończyło go już ponad 13 000 uczniów.

kurssikory.edu.pl

SPM

SPM

Opis
Celem Stowarzyszenia jest rozpowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu publicznego przemawiania.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów i konferencji poświęconych umiejętnościom związanym z publicznym przemawianiem,
2) współpracę z innymi podmiotami posiadającymi cele zbieżne z celami Stowarzyszenia, w zakresie promocji i rozpowszechniania wiedzy oraz rozwijania umiejętności obejmujących wystąpienia publiczne,
3) przekazywanie informacji na temat działalności Stowarzyszenia szerokim kręgom społecznym za pomocą środków masowego przekazu.

mowcy.pl

Langas Group

Langas Group

Opis
Langas Group – zna potrzeby swoich Klientów. Dysponuje potencjałem wiedzy oraz niewyczerpalnym źródłem inspiracji, kreatywności i energii do działania, pozwalającej na uzyskanie wysokiego poziomu satysfakcji Klientów.

Nasze zadanie to inspirować do wzrostu, przekazywać najefektywniejsze techniki, metody, dzielić się doświadczeniem najskuteczniejszych, tak, aby wspierać Państwa w osiąganiu ponadnormatywnych wyników biznesowych.

Pracujemy tylko z najlepszymi ekspertami. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardziej wymagającego partnera, który zapewni jakość swoim Klientom, zawsze i za wszelką cenę.

W swojej działalności dążymy do przekazania najnowszych rozwiązań, które umożliwią Państwu budowanie przewagi nad konkurencją i tworzenie nowych trendów rynkowych, podnoszących efektywność całej organizacji oraz efektywność osobistą pracowników. Nasi Klienci rozumieją proces ciągłego doskonalenia, są ludźmi sukcesu!

langas.pl

Patentship

Patentship

Opis
PATENTSHIP is a patent firm specialized in prosecuting and litigating national and international intellectual property rights in the field of electrical engineering and information technology, physics, mechanics and chemistry. The firm is located in Munich – close to the German Patent and Trademark Office, the European Patent Office as well as the German Federal Patent Court.

We strive to offer our clients the best possible service – at affordable prices. We believe that this can be accomplished only through a close cooperation with our clients. Understanding our client’s technology and needs is the key for us to provide goal-oriented services in all fields of IP.

While the focus of our work is the prosecution of patents and other protective rights including utility models, trademarks and designs in Europe and throughout the world, a close cooperation with attorneys at law specialized in IP allows us also to offer qualified services in nullity and infringement proceedings. Moreover, a wide network of associate patent firms throughout the world enables us to implement multinational IP strategies for our clients.

PATENTSHIP provides world-wide full cover service for intellectual property matters such as German, European, Asian and US patents, German and foreign utility models, applications under the Patent Cooperation Treaty (PCT), national, international and Community trademarks, national and international design models and topographic designs, trademark and patent searches, expert analysis, litigation, license matters, the law of employees’ inventions, portfolio and intellectual property right strategies.

patentship.eu