30 lipca 2013

Praktyka biznesowa od 1988 roku

„Ilość danych lub cech nie rodzi świadomości”
prof. Włodzimierz Sedlak

powiernik interesów rodzinnych

W minionych dekadach pełniłem rolę mentora i powiernika w 55 projektach transakcji międzypokoleniowych w kraju oraz zagranicą. Wartość moich działań powierniczych, przekroczyła w 2023 roku kwotę 7,5 mld EURO. Moderowałem ponad 12 tys. godzin sesji dla właścicieli, sukcesorów, decydentów i wykonałem blisko 2 tys. analiz użyteczności zespołowej. Do roku 2016 byłem, biegłym sądowym z zakresu restrukturyzacji i oceny ryzyk prowadzenia przedsiębiorstw, na liście biegłych przy SO w Płocku. Funkcja ta, wymagała twardych rekomendacji, udokumentowanego doświadczenia i nadała moim kompetencjom, szlifu ze strony polskiego Wymiaru Sprawiedliwości. Na poufnych naradach, dotyczących bezpieczeństwa oraz wniosków m.i. z wewnętrznych dochodzeń gospodarczych oraz postępowań wyjaśniających, spędziłem w sumie ponad dwie dekady. Co zapewnia solidną podstawę mojej świadomości procesów biznesowych, społecznych oraz pedagogicznych…

„Z mojego punktu widzenia, Robert Krool, to znawca, ale też tłumacz mechanizmów rządzących sceną decyzji strategicznych, międzypokoleniowych. Precyzyjnie nawiązuje do historii, znaczy analogie, inspiruje bogatym, międzynarodowym doświadczeniem powierniczym. Określiłbym Roberta jako „mentora wyjątkowych projektów biznesowych i społecznych o szczególnym zasięgu…”

dr Adam Mokrysz – Sukcesor Grupy MOKATE

Osią mojej specjalizacji jest bezpieczeństwo biznesu rodzinnego i strategie przedsięwzięć międzypokoleniowych, łączące kwestie wyzwań biznesowych ze społecznymi, co jest doskonałym polem oddziaływania dla pedagoga – powiernika. Pracuję na fundamencie ponad 30 lat doświadczeń związanych z powiernictwem i doradztwem edukacyjnym. Zaczynałem w Hamburgu w transakcjach międzypokoleniowych, gdzie pedagogika, aspekty prawne, przenikały się z ekonomią, podatkami oraz bezpieczeństwem. Cały szereg relacji powierniczych z nestorami z różnych stron świata – w tym z ich sukcesorami – przekracza nierzadko 25 lat. Byłem jedną z pierwszych osób w Polsce, która moderowała strategię zabezpieczenia interesów rodzinnych/właścicielskich pod szyldem tzw. Family Business Office już w 1999 roku. W badaniu „Kogo słuchają polscy liderzy 2012” uplasowano mnie na 7 miejscu w kategorii najbardziej wpływowych doradców biznesu. W kolejnym badaniu, uhonorowano moją działalność 12 miejscem w zestawieniu mentorów, których głos najsilniej wpływa na sposób zarządzania firmami i prowadzenia biznesu. W 2017 roku, zostałem wyróżniony tytułem Master Mentor oraz nagrodą Mistrz Biznesu. Od roku 2002 do 2010 brałem czynny udział w międzynarodowych projektach powierniczych z rodzinami o tradycjach dynastycznych. Na co dzień od 2013 roku, służę jako naczelny wolontariusz w międzypokoleniowej organizacji, Fundacji LifeSkills – Family Business Trustee. Fundacja LifeSkills, organizuje projekty łączące wyzwania społeczne z biznesowymi (i odwrotnie), takie jak:

  1. Prywatne, niepubliczne, a przede wszystkim kameralne Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1 w Warszawie;
  2. Centrum Bezpieczeństwa & Rada Powierników – skupiająca się na ochronie masy majątkowej, spadkowej, właściwych barierach oraz międzypokoleniowych decyzjach nestorów i przyszłych właścicieli interesów rodzinnych;
  3. Rada Futurologiczna Mentorów – centrum eksperymentów biznesowych & społecznych, doradztwa strategicznego w zakresie nowych marż, doradztwa prawnego, edukacyjnego oraz biznesowo-procesowego,
  4. Scena Wsparcia Pedagogicznego – argumentacji formalnej, biznesowej, społecznej i artystycznej. To tu tworzymy projekty sceniczne, książki, scenariusze oraz liczny materiał autorski, we współpracy z rzeczoznawcami Rady Futurologicznej Fundacji LIFESKILLS i zewnętrznymi zespołami eksperckimi.