30 lipca, 2013

Przedsiębiorca od 1988 roku

Pracuję na fundamencie ponad 30 lat doświadczeń w transakcjach międzypokoleniowych, zaś cały szereg relacji doradczych, mentorskich z Klientami – w tym z ich sukcesorami – przekracza nierzadko 20 lat. Byłem pierwszą osobą w Polsce, która sprawnie moderowała zabezpieczenie interesów rodzinnych pod szyldem tzw. Family Office. W badaniu „Kogo słuchają polscy liderzy 2012” uplasowano moją osobę na 7 miejscu w kategorii najbardziej wpływowych doradców biznesu. W kolejnym badaniu, uhonorowano moją działalność 12 miejscem w zestawieniu osób – mentorów, których głos najsilniej wpływa na sposób zarządzania firmami i prowadzenia biznesu. W 2018 roku, redakcja Magazynu Businessman.pl wyróżniła mnie tytułem Master Mentor oraz nagrodą Mistrz Biznesu 2017. Na co dzień, normalnie pracuje jako naczelny wolontariusz/specjalista w ponad 30 osobowej, międzypokoleniowej organizacji, zaś moja zawodowa codzienność, wyróżnia się następującymi zagadnieniami:

 • prezes zarządu Fundacji LifeSkills – Instytutu Międzypokoleniowego

  Wspólnie z dr n. med. Jarosławem Sikorą, powołałem do życia Fundację LifeSkills, której trzy filary, tj. Instytut Międzypokoleniowy * Liceum * Centrum Mentoratu – i ich misja oraz rozwój pochłaniają mnie w 100 %. Celem Instytutu Międzypokoleniowego jest stworzenie środowiska dla użytecznych rozwiązań formalnych oraz programów zmian międzypokoleniowych dla właścicieli – nestorów, ich decydentów, a także dla pedagogów, rodziców, młodzieży względem kompetencji i zawodów przyszłości.

  Scalam dla Fundacji, projekty takie jak:

  1. Prywatne Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1 w Warszawie;
  2. Centrum Mentoratu właściwych barier oraz decyzji dla nestorów, obecnych i przyszłych właścicieli;
  3. Instytut Międzypokoleniowy – centrum bezpieczeństwa interesów rodzinnych, doradztwa strategicznego, prawnego, edukacyjnego i procesowego dla nestorów oraz fundatorów;
  4. Scena Argumentacji Publicznej – na sali sądowej, przed decydentami biznesowymi lub dużym audytorium. To tu tworzymy mowy, książki oraz liczny materiał autorski, we współpracy ze Stowarzyszeniem Profesjonalnych Mówców. Tu powstają pomysły i scenariusze nowych sztuk teatralnych, i tu prowadzimy impresariat artystyczny nowej kategorii scenicznej Mentoring Theater

   

 • diagnostyk & mentor – specjalista ds. międzypokoleniowych i właścicielskich

  W minionych dekadach pełniłem rolę moderatora lub reżysera strategii w 54 projektach formalnych zmian organizacyjnych, transakcjach międzypokoleniowych w kraju i zagranicą. W decyzjach strategicznych z kapitałem właścicielskim lub rodzinnym, łączna wartość moich działań przekroczyła w 2018 roku kwotę 5,5 mld PLN. Moderowałem ponad 10 tys. godzin sesji feedbackowych dla właścicieli, decydentów i wykonałem blisko 2 tys. analiz użyteczności zespołowej. Do roku 2016 byłem jednym z nielicznych w Polsce, biegłym sądowym z zakresu restrukturyzacji i oceny ryzyk prowadzenia przedsiębiorstw. Funkcja ta, wymagała nie tylko twardych rekomendacji, udokumentowanego doświadczenia, ale stanowi przede wszystkim najwyższe uznanie – ze strony Wymiaru Sprawiedliwości – dla użyteczności moich kwalifikacji zawodowych. Na naradach za zamkniętymi drzwiami, dotyczących bezpieczeństwa oraz wniosków m.i. z wewnętrznych dochodzeń gospodarczych oraz postępowań wyjaśniających, spędziłem ponad dwie dekady.