30 lipca 2013

Praktyka biznesowa od 1988 roku

„Ilość danych lub cech nie rodzi świadomości”
prof. Włodzimierz Sedlak

Osią mojej specjalizacji jest bezpieczeństwo właścicielstwa i strategie przedsięwzięć międzypokoleniowych, łączące kwestie wyzwań biznesowych ze społecznymi, co jest doskonałym polem oddziaływania dla pedagoga – powiernika. Pracuję na fundamencie ponad 30 lat interdyscyplinarnych doświadczeń związanych z powiernictwem. Zaczynałem w Hamburgu w transakcjach międzypokoleniowych, gdzie pedagogika, przenikała się z ekonomią, socjologią, podatkami oraz bezpieczeństwem. Cały szereg relacji doradczych, mentorskich z Klientami z różnych stron świata – w tym z ich sukcesorami – przekracza najczęściej 20 lat. Byłem pierwszą osobą w Polsce, która sprawnie moderowała zabezpieczenie interesów rodzinnych/właścicielskich pod szyldem tzw. Family Office już w 1999 roku. W badaniu „Kogo słuchają polscy liderzy 2012” uplasowano moją osobę na 7 miejscu w kategorii najbardziej wpływowych doradców biznesu. W kolejnym badaniu, uhonorowano moją działalność 12 miejscem w zestawieniu osób – mentorów, których głos najsilniej wpływa na sposób zarządzania firmami i prowadzenia biznesu. W 2018 roku, redakcja Magazynu Businessman.pl wyróżniła mnie tytułem Master Mentor oraz nagrodą Mistrz Biznesu 2017. Nie wchodząc w szczegóły, brałem udział w wieloletnich, międzynarodowych projektach międzypokoleniowych również z kilkoma rodzinami królewskim. Na co dzień, służę jako naczelny wolontariusz w ponad 50 osobowej, międzypokoleniowej organizacji, zaś moja zawodowa codzienność, wyróżnia się „doświetlaniem świadomości” w następujących funkcjach i projektach:

 • Wspólnie z dr n. med. Jarosławem Sikorą, powołałem do życia Fundację LifeSkills, której trzy filary, tj.: Instytut Przedsięwzięć Międzypokoleniowych & Akademia Wyzwań 2030 * Prywatne Liceum Ogólnokształcące * Centrum Bezpieczeństwa Właścicielskiego – i ich misja oraz rozwój pochłaniają mnie w 100 %. Istotnym celem Fundacji LifeSkills jest stworzenie środowiska inspiracji dla różnych pokoleń z obszaru użytecznych rozwiązań formalnych oraz programów zmian międzypokoleniowych względem projektów, kompetencji i zawodów przyszłości.

  Scalam dla Fundacji, projekty łączące wyzwania społeczne z biznesowymi (i odwrotnie) takie jak:

  1. Prywatne, innowacyjne Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1 w Warszawie;
  2. Centrum Bezpieczeństwa Właścicielskiego, skupiające się na powiernictwie, właściwych barierach oraz decyzjach nestorów, obecnych i przyszłych właścicieli interesów rodzinnych;
  3. Instytut Przedsięwzięć Międzypokoleniowych – centrum eksperymentów i start upów, doradztwa strategicznego w zakresie nowych marż, doradztwa prawnego, edukacyjnego oraz biznesowo-procesowego, a także startujący niebawem projekt nowej generacji w centrum Warszawy: LifeSkills Academy – Challenges 2030 ;
  4. Scena Argumentacji Publicznej – sądowej, biznesowej, społecznej. To tu tworzymy mowy, książki oraz liczny materiał autorski, we współpracy ze Stowarzyszeniem Profesjonalnych Mówczyń i Mówców, Radą Programowo Naukową Fundacji LIFESKILLS i zewnętrznymi zespołami eksperckimi. Tu powstają pomysły, scenariusze sztuk teatralnych, tu prowadzimy impresariat artystyczny nowej kategorii scenicznej Mentoring Theater

   

 • diagnostyk i mentor – powiernik spraw międzypokoleniowych & właścicielskich

  W minionych dekadach pełniłem rolę moderatora, kuratora strategii w 55 projektach formalnych zmian organizacyjnych, transakcjach międzypokoleniowych w kraju i zagranicą. W decyzjach strategicznych z kapitałem właścicielskim lub rodzinnym, łączna wartość moich działań powierniczych, przekroczyła w 2021 roku kwotę 6 mld PLN. Moderowałem ponad 10 tys. godzin sesji feedbackowych dla właścicieli, decydentów przedsiębiorstw i wykonałem blisko 2 tys. analiz użyteczności zespołowej. Do roku 2016 byłem jednym z nielicznych w Polsce, biegłym sądowym z zakresu restrukturyzacji i oceny ryzyk prowadzenia przedsiębiorstw. Funkcja ta, wymagała nie tylko twardych rekomendacji, udokumentowanego doświadczenia, ale stanowi przede wszystkim dodatkowe uznanie – ze strony Wymiaru Sprawiedliwości – dla użyteczności wypracowanych kwalifikacji zawodowych. Na naradach za zamkniętymi drzwiami, dotyczących bezpieczeństwa oraz wniosków m.i. z wewnętrznych dochodzeń gospodarczych oraz postępowań wyjaśniających, spędziłem ponad dwie dekady. Co daje solidną podstawę mojej świadomości procesów biznesowych, naukowych oraz edukacyjnych…

  „Z mojego punktu widzenia, Robert Krool, to znawca i tłumacz mechanizmów rządzących sceną decyzji strategicznych, międzypokoleniowych, nawiązuje do historii, znaczy analogie, inspiruje bogatym, międzynarodowym doświadczeniem. Określiłbym Roberta jako „mentora pracującego w cieniu osób szczególnych”, istotnych projektów biznesowych i społecznych o szczególnym zasięgu…”
  dr Adam Mokrysz, CEO Grupy MOKATE