30 lipca 2013

Praktyka biznesowa od 1988 roku

„Ilość danych lub cech nie rodzi świadomości”
prof. Włodzimierz Sedlak

Osią mojej specjalizacji jest bezpieczeństwo właścicielstwa i strategie przedsięwzięć międzypokoleniowych, łączące kwestie wyzwań biznesowych ze społecznymi, co jest doskonałym polem oddziaływania dla pedagoga – powiernika. Pracuję na fundamencie ponad 30 lat interdyscyplinarnych doświadczeń związanych z powiernictwem. Zaczynałem w Hamburgu w transakcjach międzypokoleniowych, gdzie pedagogika, aspekty prawne, przenikały się z ekonomią, socjologią, podatkami oraz bezpieczeństwem. Cały szereg relacji doradczych i mentorskich z klientami oraz nestorami z różnych stron świata – w tym z ich sukcesorami – przekracza nierzadko 20 lat. Byłem jedną z pierwszych osób w Polsce, która strategicznie moderowała zabezpieczenie interesów rodzinnych/właścicielskich pod szyldem tzw. Family Office już w 1999 roku. W badaniu „Kogo słuchają polscy liderzy 2012” uplasowano mnie na 7 miejscu w kategorii najbardziej wpływowych doradców biznesu. W kolejnym badaniu, uhonorowano moją działalność 12 miejscem w zestawieniu mentorów, których głos najsilniej wpływa na sposób zarządzania firmami i prowadzenia biznesu. W 2017 roku, zostałem wyróżniony tytułem Master Mentor oraz nagrodą Mistrz Biznesu. Od roku 2004 do 2010 brałem udział w międzynarodowych projektach międzypokoleniowych z kilkoma rodami dynastycznymi. Na co dzień zaś, służę jako naczelny wolontariusz w międzypokoleniowej organizacji, a moja zawodowa codzienność, wyróżnia się doświetlaniem „trudnych decyzji” i „właściwych kryteriów”.

 • Wspólnie z dr n. med. Jarosławem Sikorą, powołałem do życia Fundację LifeSkills. Wspólnie scalamy dla Fundacji, projekty łączące wyzwania społeczne z biznesowymi (i odwrotnie) takie jak:

  1. Prywatne, niepubliczne, a przede wszystkim kameralne Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1 w Warszawie;
  2. Centrum Mentoratu i Bezpieczeństwa Właścicielskiego, skupiające się na powiernictwie, właściwych barierach oraz decyzjach nestorów, obecnych i przyszłych właścicieli interesów rodzinnych;
  3. Instytut Międzypokoleniowy – centrum eksperymentów bizneswocyh & społecznych, doradztwa strategicznego w zakresie nowych marż, doradztwa prawnego, edukacyjnego oraz biznesowo-procesowego,
  4. Scena Wsparcia – argumentacji formalnej, biznesowej, społecznej i artystycznej. To tu tworzymy projekty sceniczne, książki, scenariusze oraz liczny materiał autorski, we współpracy z rzeczoznawcami Rady Programowo Naukowej Fundacji LIFESKILLS i zewnętrznymi zespołami eksperckimi. Tu powstają pomysły artystyczne z nowej kategorii scenicznej Mentoring Theater

   

 • diagnostyk i mentor – powiernik spraw międzypokoleniowych & właścicielskich

  W minionych dekadach pełniłem rolę moderatora, kuratora strategii w 55 projektach formalnych zmian organizacyjnych, transakcjach międzypokoleniowych w kraju i zagranicą. W decyzjach strategicznych z kapitałem właścicielskim lub rodzinnym, łączna wartość moich działań powierniczych, przekroczyła w 2021 roku kwotę 6 mld PLN. Moderowałem ponad 10 tys. godzin sesji feedbackowych dla właścicieli, decydentów i wykonałem blisko 2 tys. analiz użyteczności zespołowej. Do roku 2016 byłem jednym z nielicznych w Polsce, biegłym sądowym z zakresu restrukturyzacji i oceny ryzyk prowadzenia przedsiębiorstw. Funkcja ta, wymagała twardych rekomendacji, udokumentowanego doświadczenia i nadała moim kompetencjom, uznania ze strony polskiego Wymiaru Sprawiedliwości. Na poufnych naradach, dotyczących bezpieczeństwa oraz wniosków m.i. z wewnętrznych dochodzeń gospodarczych oraz postępowań wyjaśniających, spędziłem ponad dwie dekady. Co zapewnia solidną podstawę mojej świadomości procesów biznesowych, społecznych i pedagogicznych…

  „Z mojego punktu widzenia, Robert Krool, to znawca, ale i tłumacz mechanizmów rządzących sceną decyzji strategicznych, międzypokoleniowych. Precyzyjnie nawiązuje do historii, znaczy analogie, inspiruje bogatym, międzynarodowym doświadczeniem. Określiłbym Roberta jako „mentora, funkcjonującego w cieniu szczególnych osób”, szczególnych projektów biznesowych i społecznych o szczególnym zasięgu…”

  dr Adam Mokrysz, Grupa MOKATE