30 lipca 2013

Praktyka biznesowa od 1988 roku

„Ilość danych lub cech nie rodzi świadomości”
prof. Włodzimierz Sedlak

diagnostyk – powiernik spraw międzypokoleniowych & właścicielskich

W minionych dekadach pełniłem rolę mentora & powiernika strategii w 55 projektach formalnych zmian organizacyjnych, transakcjach międzypokoleniowych w kraju i zagranicą. Wartość moich działań powierniczych, przekroczyła w 2021 roku kwotę 6,5 mld PLN. Moderowałem ponad 10 tys. godzin sesji feedbackowych dla właścicieli, decydentów i wykonałem blisko 2 tys. analiz użyteczności zespołowej. Do roku 2016 byłem jednym z nielicznych w Polsce, biegłym sądowym z zakresu restrukturyzacji i oceny ryzyk prowadzenia przedsiębiorstw. Funkcja ta, wymagała twardych rekomendacji, udokumentowanego doświadczenia i nadała moim kompetencjom, uznania ze strony polskiego Wymiaru Sprawiedliwości. Na poufnych naradach, dotyczących bezpieczeństwa oraz wniosków m.i. z wewnętrznych dochodzeń gospodarczych oraz postępowań wyjaśniających, spędziłem ponad dwie dekady. Co zapewnia solidną podstawę mojej świadomości procesów biznesowych, społecznych i pedagogicznych…

„Z mojego punktu widzenia, Robert Krool, to znawca, ale i tłumacz mechanizmów rządzących sceną decyzji strategicznych, międzypokoleniowych. Precyzyjnie nawiązuje do historii, znaczy analogie, inspiruje bogatym, międzynarodowym doświadczeniem powierniczym. Określiłbym Roberta jako „mentora szczególnych projektów biznesowych i społecznych o szczególnym zasięgu…”

dr Adam Mokrysz, Grupa MOKATE

Osią mojej specjalizacji jest bezpieczeństwo właścicielstwa rodzinnego i strategie przedsięwzięć międzypokoleniowych, łączące kwestie wyzwań biznesowych ze społecznymi, co jest doskonałym polem oddziaływania dla pedagoga – powiernika. Pracuję na fundamencie ponad 30 lat doświadczeń związanych z powiernictwem. Zaczynałem w Hamburgu w transakcjach międzypokoleniowych, gdzie pedagogika, aspekty prawne, przenikały się z ekonomią, podatkami oraz bezpieczeństwem. Cały szereg relacji powierniczych z nestorami z różnych stron świata – w tym z ich sukcesorami – przekracza nierzadko 20 lat. Byłem jedną z pierwszych osób w Polsce, która moderowała strategię zabezpieczenia interesów rodzinnych/właścicielskich pod szyldem tzw. Family Business Office już w 1999 roku. W badaniu „Kogo słuchają polscy liderzy 2012” uplasowano mnie na 7 miejscu w kategorii najbardziej wpływowych doradców biznesu. W kolejnym badaniu, uhonorowano moją działalność 12 miejscem w zestawieniu mentorów, których głos najsilniej wpływa na sposób zarządzania firmami i prowadzenia biznesu. W 2017 roku, zostałem wyróżniony tytułem Master Mentor oraz nagrodą Mistrz Biznesu. Od roku 2002 do 2010 brałem czynny udział w międzynarodowych projektach powierniczych z kilkoma rodami o tradycjach dynastycznych. Na co dzień zaś, służę jako naczelny wolontariusz w międzypokoleniowej organizacji Fundacji LifeSkills – Family Business Trustee, a moja zawodowa codzienność, wyróżnia się doświetlaniem „właściwych decyzji” i kryteriów” w sporach edukacyjnych o przyszłość młodzieży.

  • Wspólnie z dr n. med. Jarosławem Sikorą, powołałem w 2013 roku do życia Fundację LifeSkills. Scalamy dla Fundacji, projekty łączące wyzwania społeczne z biznesowymi (i odwrotnie) takie jak:

    1. Prywatne, niepubliczne, a przede wszystkim kameralne Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1 w Warszawie;
    2. Centrum Bezpieczeństwa & Rada Powierników – skupiająca się na ochronie masy majątkowej, spadkowej, właściwych barierach oraz decyzjach nestorów i przyszłych właścicieli interesów rodzinnych;
    3. Rada Mentorów i Właścicieli – centrum eksperymentów biznesowych & społecznych, doradztwa strategicznego w zakresie nowych marż, doradztwa prawnego, edukacyjnego oraz biznesowo-procesowego,
    4. Scena Wsparcia Pedagogicznego – argumentacji formalnej, biznesowej, społecznej i artystycznej. To tu tworzymy projekty sceniczne, książki, scenariusze oraz liczny materiał autorski, we współpracy z rzeczoznawcami Rady Programowo Naukowej Fundacji LIFESKILLS i zewnętrznymi zespołami eksperckimi. Tu powstają pomysły artystyczne z nowej kategorii scenicznej Mentoring Theater