Lipiec 30, 2013

Przedsiębiorca, mentor od 30 lat

Stoi za mną 30 lat doświadczeń przedsiębiorcy oraz doradcy, niektórych Klientów – w tym ich sukcesorów – obsługuję już ponad 20 lat. W rankingach Instytutu Monitorowania Mediów, Google i magazynu ThinkTank zostałem osadzony w gronie najcenniejszych osobowości w Polsce. W badaniu „Kogo słuchają polscy liderzy 2012” uplasowano moją osobę na 7 miejscu w kategorii najbardziej wpływowych doradców biznesu. W kolejnym badaniu wśród decydentów w Polsce, uhonorowano moją działalność 12 miejscem w zestawieniu osób – mentorów, których głos najsilniej wpływa na sposób zarządzania firmami i prowadzenia biznesu. Moja obecna, zawodowa codzienność wyróżnia się następującymi zagadnieniami:

 • Prezes zarządu Fundacji LifeSkills – Centrum Kompetencji 21-go Wieku

  Wspólnie z dr. n. med. Jarosławem Sikorą, powołałem do życia Fundację LifeSkills, której rozwojowi poświęcamy się w 100 %. Jej celem jest stworzenie ośrodka użytecznych systemów programowania zmiany dla decydentów, ich zespołów, a także dla rodziców i młodzieży w duchu użytecznych życiowo kompetencji 21-go wieku. Scalamy projekty takie jak:

  1. nowo utworzone, rodzinne Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1 w Warszawie wraz z zapleczem franczyzowym;
  2. ośrodek uważnej mediacji i mentoratu dla zmian oraz sukcesji;
  3. edukacja medyczna, ratunkowa oraz z zakresu uważności;
  4. impresariat artystyczny nowej kategorii scenicznej Mentoring Theater;
  5. oficyna wydawnicza;
  6. start-upy i eksperymenty z firmami badawczo – rozwojowymi z kraju oraz zagranicy.

 • Mediator i mentor

  W minionych dekadach pełniłem rolę doradcy lub reżysera strategii w ponad 50 projektach zmian organizacyjnych, sukcesyjnych w kraju i zagranicą. Uczestniczyłem w decyzjach biznesowych wartych nawet 5 mld PLN. Poprowadziłem ponad 10 tys. godzin sesji mentoringowych i wykonałem blisko 2 tys. analiz wyróżników użyteczności ról kierowniczych w oparciu o język DISC i pochodne instrumenty. Do roku 2016 byłem jednym z nielicznych w Polsce, biegłym sądowym z zakresu restrukturyzacji i oceny ryzyk prowadzenia przedsiębiorstw. Funkcja ta, wymagała ode mnie nie tylko twardych rekomendacji, udokumentowanego doświadczenia, ale stanowi przede wszystkim najwyższe uznanie – ze strony Wymiaru Sprawiedliwości – dla użyteczności tzw. kwalifikacji zawodowych. Tak też na naradach za zamkniętymi drzwiami, dotyczących najtrudniejszych decyzji oraz wniosków z wewnętrznych dochodzeń i postępowań wyjaśniających, spędziłem tysiące godzin i bardzo szybko dostrzegam lub wyczuwam: fałsz, manipulację, fasadowość albo naiwność. Tę świadomą i tę nieświadomą… Tym również służę swoim Klientom, oprócz dyskrecji i absolutnej poufności.