Lipiec 30, 2013

Przedsiębiorca od 1988 roku

Stoję na fundamencie ponad 30 lat doświadczeń w roli przedsiębiorcy, a cały szereg Klientów – w tym ich sukcesorów – obsługuję jako doradca lub mentor już ponad 20 lat. Byłem pierwszą osobą w Polsce, która sprawnie oferowała zabezpieczenie interesów firm rodzinnych pod szyldem tzw. Family Office. W badaniu „Kogo słuchają polscy liderzy 2012” uplasowano moją osobę na 7 miejscu w kategorii najbardziej wpływowych doradców biznesu. W kolejnym badaniu, uhonorowano moją działalność 12 miejscem w zestawieniu osób – mentorów, których głos najsilniej wpływa na sposób zarządzania firmami i prowadzenia biznesu. W 2018 roku, redakcja Magazynu Businessman.pl wyróżniła mnie tytułem Master Mentor oraz nagrodą Mistrz Biznesu 2017. Nie jestem wykładowcą, normalnie pracuje jako specjalista w 30 osobowej międzypokoleniowej organizacji, zaś moja zawodowa codzienność, wyróżnia się następującymi zagadnieniami:

 • prezes zarządu Fundacji LifeSkills – Instytutu Międzypokoleniowego

  Wspólnie z dr n. med. Jarosławem Sikorą, powołałem do życia Fundację LifeSkills, której trzy filary – tj. Instytut Międzypokoleniowy * Liceum * Centrum Mentoratu – i ich rozwój pochłania mnie w 100 %. Jej celem jest stworzenie ośrodka użytecznych systemów programowania zmiany i powodzenia dla właścicieli, ich decydentów, a także dla rodziców i młodzieży w duchu użytecznych życiowo kompetencji 21-go wieku.

  Scalam projekty takie jak:

  1. Prywatne Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1 w Warszawie;
  2. Centrum Mentoratu właściwych barier oraz decyzji dla obecnych i przyszłych właścicieli;
  3. Instytut Międzypokoleniowy – centrum bezpieczeństwa interesów rodzinnych, doradztwa strategicznego, prawnego, edukacyjnego i procesowego dla właścicieli oraz inwestorów rodzinnych;
  4. Scena Argumentacji Publicznej – na sali sądowej, przed decydentami biznesowymi lub kilkutysięcznym audytorium. To tu tworzymy mowy, książki oraz liczny materiał autorski, we współpracy ze Stowarzyszeniem Profesjonalnych Mówców. Tu powstają pomysły na nowe sztuki teatralne, i tu prowadzimy impresariat artystyczny nowej kategorii scenicznej Mentoring Theater

   

 • diagnostyk i mentor – specjalista ds. właścicielskich

  W minionych dekadach pełniłem rolę doradcy lub reżysera strategii w ponad 50 projektach zmian organizacyjnych, transakcjach międzypokoleniowych w kraju i zagranicą. Specjalizuję się w projektach z kapitałem właścicielskim lub rodzinnym. Uczestniczyłem w decyzjach wartych nawet 5 mld PLN. Poprowadziłem ponad 10 tys. godzin sesji feedbackowych i wykonałem blisko 2 tys. analiz wyróżników użyteczności zespołowej. Do roku 2016 byłem jednym z nielicznych w Polsce, biegłym sądowym z zakresu restrukturyzacji i oceny ryzyk prowadzenia przedsiębiorstw. Funkcja ta, wymagała nie tylko twardych rekomendacji, udokumentowanego doświadczenia, ale stanowi przede wszystkim najwyższe uznanie – ze strony Wymiaru Sprawiedliwości – dla użyteczności moich kwalifikacji zawodowych. Na naradach za zamkniętymi drzwiami, dotyczących najtrudniejszych decyzji oraz wniosków z wewnętrznych dochodzeń gospodarczych i postępowań wyjaśniających, spędziłem dwie dekady. Bardzo szybko dostrzegam lub wyczuwam: fałsz, manipulację, fasadowość albo naiwność. Tę świadomą, ale i tę nieświadomą… Tym również służę swoim Klientom, oprócz dyskrecji i absolutnej poufności.