4 września, 2013

Centrum Bezpieczeństwa Właścicielskiego LifeSkills

Mentorat…

to jedno z najlepiej sprawdzonych narzędzi rozwoju człowieka w ujęciu międzypokoleniowym. Przez tysiąclecia mentorat był osią kształcenia lekarzy, rzemieślników, sędziów, dowódców oraz decydentów, oficerów i sukcesorów. Nie wymaga wielkiego zaangażowania sprzętu i technologii, zaś skok rozwojowy następuje lub nie, w sposób przewidywalny. Pamiętajmy, że „rozwój” następuje podczas „przekraczania bariery bólu”, a nie podczas poprawienia sobie/komuś samopoczucia…

Od 3 dekad zajmuję się zawodowo, wsparciem nestorów – właścicieli, decydentów oraz rodziców i młodzieży, uszanowując ich wewnętrzną spójność względem wyznawanych wartości. De facto jestem powiernikiem fundamentalnych kwestii rodzinnych, jak: tożsamość i autonomia. Moi klienci to przede wszystkim: Polacy, Niemcy, Austriacy, Szwajcarzy, Duńczycy, Izraelczycy, a w tym kilka rodzin królewskich. Kilkoro z moich Klientów, znajduje się na liście światowego rankingu Fortune 1000. Prowadzę również superwizję dla zamkniętych grup mentorów, zaawansowanych w swojej karierze. Osią moich interwencji pedagogicznych jest standardowo: pomiar zastałego stanu rozwoju kompetencji i jego barier; ustanowienie kryteriów postępu; zamiana emocji/przeżyć w panującym układzie rodzinnym na decyzje lub właściwe liczby. Więcej szczegółów o zapleczu mojej podstawy programowej zamieściłem tu: www.lol1.pl/koncepcja

Mentorat użyteczny dla biznesu / międzypokoleniowy

Cel: Marżologia – ku właściwym marżom i strategiom właścicielskim.
Dla: właścicieli, liderów firm rodzinnych lub sukcesorów

Od wielu lat zapewniam fachową, bezpieczną przestrzeń, logiczną strukturę oraz pełną dyskrecję w następujących dziedzinach:

  • analiza wartości w minionych decyzjach i zdarzeniach,
  • namierzanie właściwych barier, kryteriów, strategii oraz marż w nadchodzących zmianach oraz planowanych decyzjach,
  • audyt równowagi życiowej,
  • analizę i bilans aktualnej sytuacji „banku rodzinnego”, jego szczelności biznesowej oraz prawnej.

Mentorat użyteczny społecznie – edukacja na rzecz uważnych decyzji

Cel: Ochrona zdrowia psychicznego i emocjonalnego rodziny & zespołu właścicielskiego.
Dla: Rodziców, liderów, nauczycieli, mentorów i sukcesorów podążających drogą uważności

Mentoring Theater – inscenizowane sesje mentoringowe na uważność z udziałem publiczności, w przestrzeni teatru. Więcej na: www.mentoringtheater.pl
Właściwa Decyzja & Kryteria – indywidualne i zespołowe sesje mentoringowe w obliczu trudnej decyzji, konfliktu interesów lub złożonego problemu.
Szkoła po godzinach – dla Grona Pedagogicznego oraz Rodziców Uczniów naszego liceum. Cykl, pełnych wiedzy o człowieku i jego barierach świadomości, spotkań w sprawie istotnej: świadomości naszych życiowych ról i ich zmian wymuszanych przez los. Więcej informacji o cyklu „Szkoła po godzinach”

Rodzinne Liceum LIFESKILLS Nr. 1 w Warszawie

Cel: Przygotowanie do powodzenia w życiu rodzinnym i zawodowym.
Dla: Młodych, zdecydowanych i niezdecydowanych – indywidualistów

Jest to pierwsza placówka w Polsce wypracowująca indywidualną strategię edukacyjną ucznia, m.i. w oparciu o osobiste predyspozycje młodego człowieka i kompetencje użyteczne życiowo. Ważnym atrybutem naszej szkoły rodzinnej jest praktyczny mentorat zorientowany na indeks kompetencji LifeSkills. Absolwenci naszego Liceum, ich rodziny są objęci serwisem mentoringowym i doradztwem edukacyjnym.