Wrzesień 4, 2013

Mentorat – rozwój kompetencji XXI wieku…

Mentorat…

To jedno z najlepiej sprawdzonych narzędzi rozwoju człowieka. Przez tysiąclecia mentorat był osią kształcenia lekarzy, rzemieślników, sędziów, dowódców oraz decydentów, oficerów i sukcesorów. Nie wymaga wielkiego zaangażowania sprzętu i technologii, a skok rozwojowy następuje stosunkowo szybko. Pamiętajmy, że „rozwój” następuje podczas „przekraczania granicy bólu”, a nie po poprawieniu komuś samopoczucia… Oczywiście istnieją dwa warunki: Twoja wewnętrzna gotowość i to, że znajdziesz mentora z prawdziwego zdarzenia!

Od 25 lat zajmuję się zawodowo, wsparciem decydentów, liderów oraz rodziców, uszanowując ich wewnętrzną spójność względem wyznawanych wartości. Moi klienci to przede wszystkim: Polacy, Niemcy, Austriacy, Szwajcarzy, Duńczycy, Izraelczycy, a w tym kilka rodzin królewskich. Kilkoro z moich Klientów, znajduje się na liście światowego rankingu Fortune 1000. Prowadzę również superwizję dla zamkniętych grup mentorów i coachów, zaawansowanych w swojej karierze. Osią moich interwencji na rzecz Klienta, jest standardowo: pomiar stanu zastałego i jego barier; ustanowienie kryteriów postępu; świadomy i etapowy rozwój użytecznych życiowo kompetencji. Więcej szczegółów o zapleczu mojej podstawy programowej zamieściłem tu: www.lol1.pl/koncepcja

Mentoraty – użyteczne projekty dla biznesu

Cel: Marżologia – ku właściwym marżom
Dla: decydentów, liderów firm rodzinnych lub sukcesorów

Od wielu lat zapewniam decydentom i przedsiębiorcom, fachową przestrzeń, logiczną strukturę oraz pełną dyskrecję w następujących dziedzinach:

  • analiza wartości w minionych decyzjach i zdarzeniach,
  • namierzanie właściwych barier, kryteriów, strategii oraz marż w nadchodzących zmianach i planowanych decyzjach,
  • audyt równowagi życiowej oraz sytuacji zdrowotnej,
  • analizę aktualnej sytuacji rodzinnej, biznesowej i prawnej.

Edukacja i sztuka uważności, użyteczne społecznie

Cel: Ochrona zdrowia, w tym psychicznego i emocjonalnego rodziny.
Dla: Rodziców, liderów, nauczycieli, mentorów i osób podążających drogą uważności

Edukacja medyczna i ratunkowa – praktyczny program Ekspres Medyczny, konkurs wiedzy Ambasador Zdrowia
Mentoring Theater – inscenizowane sesje mentoringowe na uważność z udziałem publiczności, w przestrzeni teatru. Więcej na: www.mentoringtheater.pl
Właściwa Decyzja & Rozwiązanie – indywidualne sesje mentoringowe w obliczu trudnej decyzji, konfliktu interesów lub złożonego problemu.
Szkoła po godzinach – dla Grona Pedagogicznego oraz Rodziców Uczniów naszego liceum. Cykl, pełnych wiedzy o człowieku i jego barierach świadomości, spotkań w sprawie istotnej: świadomości naszych życiowych ról i ich zmian wymuszanych przez los. Z tymi zmianami związane są kompetencje emocjonalne, które są osią – udanych, bądź nieudanych zmian, wymiennie kryzysów – w życiu każdego z nas… Więcej informacji o cyklu „Szkoła po godzinach”

Rodzinne Liceum LIFESKILLS Nr. 1 w Warszawie

Cel: Przygotowanie do powodzenia w życiu rodzinnym i zawodowym.
Dla: Młodych, zdecydowanych i niezdecydowanych – indywidualistów

Jest to pierwsza placówka w Polsce wypracowująca indywidualną strategię edukacyjną ucznia, m.i. w oparciu o osobiste predyspozycje młodego człowieka i kompetencje użyteczne życiowo. Ważnym atrybutem naszej szkoły rodzinnej jest praktyczny mentorat zorientowany na indeks kompetencji LifeSkills. Absolwenci naszego Liceum, ich rodziny są objęci serwisem mentoringowym również z mojej strony.