Czerwiec 15, 2013

Mówca od 25 lat

Mówimy, jak zawsze, różnymi językami […].
Ale rzeczy, o których mówimy, nie ulegną od tego zmianie, prawda?

z Mistrza i Małgorzaty

800 widzów w teatrze, 8 tys. osób w Katowickim Spodku, czy 15 tys. uczestników z 12 krajów w Hali Expo w Linz, to zupełnie normalne dla mnie warunki pracy scenicznej. Skupiam się w niej na intensywnym szczypaniu duszy uczestnika, uważnym gospodarowaniu jego emocjami, tak by zrobić wrażliwą przestrzeń na istotny dylemat, argument, decyzję lub rozwiązanie techniczne i wprowadzić do sprawy – zgodnie z moją obietnicą – więcej światła!

  • Mówca

    Jestem prekursorem i jednym z wiodących animatorów polskiej sceny mówców profesjonalnych, którą współtworzę od 1995 roku. Moją publiczność szacuje się na ponad 600 tys. uczestników. Można mnie spotkać na warszawskim Festiwalu Inspiracji oraz na deskach Teatru Collegium Nobilium z monodramem „Sztuka Właściwych Decyzji„. Tę inscenizację i kolejne z nowej kategorii Mentoring Theater, obejrzało już ponad 6 tys. widzów. Pełnię również rolę mentora scenicznego i superwajzora dla setek osób występujących lub wstępujących na scenę biznesową oraz edukacyjną. Ponad 10 lat temu wraz z Dariuszem Milczarkiem, Markiem Skałą i Grzegorzem Turniakiem, założyłem znane i jedyne tego typu w Polsce – Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców, w którym pełnię funkcję prezesa zarządu. Nasza wspólnota to ponad 40 mówczyń i mówców jak: Marzena Mazur, Jacek Walkiewicz, Ewa Sowińska, Wojciech Herra, Sebastian Kotow czy Rafał Żak. Jestem miłośnikiem i orędownikiem sztuk antycznych: erystyki, dialektyki i retoryki, a w swych mowach używam ich wespół z logiką oraz uważnością. Tak powstają mowy, naznaczone obietnicą – więcej światła!

  • Autor

    Liczne doświadczenia w moim życiu zaowocowały ośmioma książkami m.in.: „Standardy kierowania zespołem handlowym”; „Dyskretny urok wystąpień publicznych” z Piotrem Kraśko i Tomaszem Kammelem; „Wolni i zniewoleni” oraz „Osobliwość a przedsiębiorczość”; a także najnowszą – napisaną z dr. n. med. Jarosławem Sikorą – „Na okruchach uważności…”. Felietony, jakie pisze, są prezentowane na łamach magazynu Businessman.pl, zaś cytowania moich książek w pracach akademickich są liczone w tysiącach. Audiobooki i książki mojego autorstwa przekroczyły nakład 200 tys. egzemplarzy, które trafiły pod strzechy. Ponad 20 znanym osobom pomogłem napisać, uporządkować oraz wydać swoje książki. Pod koniec 1994 roku wprowadziłem do Polski, a także redagowałem liczny, przetłumaczony na język polski materiał filmowy i książkowy m.i. Briana Tracy. Jego pierwsze w Polsce książki wydało wydawnictwo MUZA, a głos do dwóch serii szkoleniowych filmów (łącznie ponad 50 odcinków) podkładał sam Jan Suzin, legenda TVP. W tym samym okresie implementowałem pierwsze polskie wersje programów TTI Success Insights „DISC”, które wymagały sporej determinacji ode mnie i całego Zespołu, gdyż lobby psychologów – szkoleniowców w Polsce poczuło się nimi mocno zaniepokojone… Cały szereg książek wydanych przez Studio EMKA jak np. Jacka Welcha, Petera Fischera, Petera Druckera, Toma Petersa czy Petera Lyncha, był przeze mnie redagowany pod kątem użyteczności języka zarządczego w Polsce.

Od czasów licealnych interesuję się twórczością Goethego, Lema, Bułhakowa, Suesskinda, Tesli, a także zbieram materiały o Prasłowianach. Jednak to historia ekonomii, biznesu jest czymś w czym poruszam się swobodnie i niezależnie – po całym świecie. Acz przyznaję, że w ostatnią podróż lub na bezludną wyspę, zabrałbym tylko „Mistrza i Małgorzatę”…