Czerwiec 15, 2013

Praktyk sceny publicznej od 1989 roku

Mówimy, jak zawsze, różnymi językami […].
Ale rzeczy, o których mówimy, nie ulegną od tego zmianie, prawda?

…z Mistrza i Małgorzaty

800 widzów w teatrze, 8 tys. osób w Katowickim Spodku, czy 15 tys. uczestników z 12 krajów w Hali Expo w Linz, to zupełnie normalne dla mnie warunki pracy scenicznej. Skupiam się w niej na intensywnym szczypaniu „świadomości” uczestnika, stawiam pytania budzące „te emocje”, tak by uzyskać wrażliwość oraz przestrzeń na istotny dylemat, argument, decyzję lub rozwiązanie techniczne. Finalnie, by wprowadzić do sprawy – zgodnie z obietnicą – więcej światła!

  • twórca sceniczny, mówca, rzeczoznawca

    Jestem prekursorem i jednym z wiodących animatorów polskiej sceny mówców profesjonalnych, którą współtworzę od 1995 roku, acz karierę na scenie argumentacji biznesowej, zaczynałem w Niemczech już w roku 1988. Uprzednio przez kilka lat uprawiałem amatorsko teatr improwizacji oraz animację dla młodzieży i dzieci. Moją dotychczasową publiczność szacuje się na ponad 600 tys. uczestników. Można mnie spotkać na warszawskim Festiwalu Inspiracji oraz na deskach Teatru Collegium Nobilium z monodramem „Sztuka Właściwych Decyzji„. Tę inscenizację, obejrzało już ponad 3,5  tys. widzów. Pełnię również rolę mentora scenicznego i superwajzora dla setek osób występujących lub wstępujących na scenę biznesową oraz edukacyjną. Ponad 10 lat temu wraz z Dariuszem Milczarkiem, Markiem Skałą i Grzegorzem Turniakiem, założyłem jedyne tego typu w Polsce – Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców, w którym wolontarialnie pełnię funkcję prezesa zarządu. Nasza wspólnota to ponad 50 mówczyń i mówców, których łączna publiczność jest szacowana na 5 mln osób rocznie. Aktywnie działam w dwóch Kapitułach corocznych nagród: National Speakers Awards przy Stowarzyszeniu Profesjonalnych Mówców oraz Mistrz Biznesu przy redakcji Magazynu Businessman.pl. Obydwie Kapituły umożliwiają mi zaproszenie na scenę, wartościowych i ciekawych osobistości, będących Laureatami tych wyjątkowych nagród. Od szeregu lat, jestem miłośnikiem & orędownikiem sztuk antycznych: erystyki, dialektyki i retoryki, a w swych mowach używam ich wespół z logiką oraz uważnością. Tym właśnie wyróżniają się moje mowy, naznaczone obietnicą – więcej światła!

  • autor, publicysta

    Liczne doświadczenia w moim życiu, zaowocowały łącznie ośmioma książkami m.in.: „Standardy kierowania zespołem handlowym”; „Dyskretny urok wystąpień publicznych” z Piotrem Kraśko i Tomaszem Kammelem; „Wolni i zniewoleni” oraz „Osobliwość a przedsiębiorczość”; a także najnowszą – napisaną z dr. n. med. Jarosławem Sikorą – „Na okruchach uważności…”. Felietony, mojego pióra, są prezentowane na łamach magazynu Businessman.pl, zaś cytowania moich książek w pracach akademickich są liczone w tysiącach. Audiobooki i książki mojego autorstwa trafiły pod strzechy w liczbie ponad 200 tys. egzemplarzy na przełomie minionych 20 lat. Ponad 20 osobom pomogłem napisać, uporządkować oraz wydać swoje książki. Pod koniec 1994 roku wprowadziłem do Polski, a także redagowałem liczny, przetłumaczony na język polski materiał filmowy i książkowy Briana Tracy. Jego pierwsze w Polsce, książki wydało wydawnictwo MUZA, a głos do dwóch serii szkoleniowych filmów (łącznie ponad 50 odcinków) podkładał sam Jan Suzin, legenda TVP. W tym samym okresie implementowałem pierwsze, polskie wersje programów TTI Success Insights „DISC”. Cały szereg książek wydanych przez Studio EMKA jak np. Jacka Welcha, Petera Fischera, Petera Druckera, Toma Petersa czy Petera Lyncha, był przeze mnie redagowany pod kątem użyteczności języka zarządczego w Polsce.

Od czasów licealnych interesuję się twórczością Goethego, Lema, Bułhakowa, Suesskinda, Tesli, Łysiaka, a także zbieram materiały o Prasłowianach. Jednak to historia ekonomii, biznesu jest czymś w czym poruszam się swobodnie i niezależnie – po całym świecie. Acz przyznaję, że w ostatnią podróż lub na bezludną wyspę, zabrałbym tylko „Mistrza i Małgorzatę”…